TRĄDZIK

Przyczyny trądziku

trądzikTrądzik zwyczajny dotyczy około 80% populacji w wieku od 11 do 30 lat, a według niektórych badaczy, minimalne zmiany trądzikowe obserwuje się nawet u 100% młodzieży. Schorzenie jest równie częste u kobiet i mężczyzn. Szczyt zapadalności u dziewcząt przypada na 14 – 17 rok życia, a u chłopców na 16 – 19 rok życia. Coraz częściej obserwuje się też wcześniejszy rozwój zmian trądzikowych, jak również utrzymywanie się ich w wieku dorosłym. Czas trwania trądziku jest nie do przewidzenia. U większości nastolatków po 3 – 5 latach zmiany ustępują, u niektórych jednak mogą utrzymywać się nawet powyżej 10 lat.

Na obraz skóry trądzikowej składają się następujące objawy:

Leczenie

Podstawowym celem leczenia w trądziku jest złagodzenie objawów i zapobieżenie bliznowaceniu. Blizny potrądzikowe mogą stanowić duży problem psychologiczny i narzucają w pewnej mierze zalecane metody terapii. Ponieważ w przeważającej większości przypadków niemożliwe jest trwałe wyleczenie trądziku, skuteczna terapia powinna uwzględniać dobrą komunikację z pacjentem. Konieczne jest przede wszystkim wyjaśnienie, że leczenie jest przewlekłe – niezbędne jest stosowanie leków miejscowych, a okresowo, w cięższych postaciach, leków doustnych przez wiele lat. Ponadto, w przypadku stosowania leków miejscowych konieczna jest ich aplikacja na całą okolicę skóry, w obrębie której obserwuje się zmiany, a nie tylko punktowo, na już istniejące wykwity.

Stosowane preparaty powinny mieć następujące działanie

Leki doustne stosowane w leczeniu trądziku